måndag 6 februari 2017

Att börja använda chromebooks och G suite med eleverna

Oavsett vilket digitalt verktyg som ska introduceras i en klass tycker jag att en tydlig genomgång är direkt avgörande för det fortsatta arbetet. Annars blir det lätt att 18 händer upp i luften så fort de ska börja arbeta. Likaså underlättas arbetet om klassen redan i förväg har kommit överens om vilket förhållningssätt som gäller vid användandet, några tydliga regler att förhålla sig till.

I min klass har vi följande regler som ALLTID gäller:

  • När läraren pratar är din chromebook stängd
  • Du är bara inne på de sidor som rör skolarbetet
  • Du tar ansvar för skolans utrustning


Innan eleverna fick tillgång till sina chromebooks hade de fått välja lösenord. Jag ser det som en klar fördela att eleverna själva får välja lösenord då det underlättar för dem att komma ihåg. 

Alltid när vi går igenom en ny funktion på chromebooken använder vi projektorn så att eleverna kan se var jag hittar funktionen och hur den kan användas.

Vid uppstarten av G Suite gick vi igenom följande funktioner med eleverna:

Gmail: Ta emot/skicka mail. Lägg in en profilbild. Förhållningssätt och regler.

Dokument: Grundläggande skrivfunktioner. Delningsfunktionen. Arbeta med kommentarer.

Drive: Var dokument lagras/"delas med mig". Sökfunktionen.

Presentationer: Grundläggande funktioner. Delningsfunktionen. Arbeta med kommentarer.


En framgångsfaktor vid detta arbete är att som lärare vara förberedd och trygg i användandet av de funktioner som ska introduceras. En annan framgångsfaktor är att redan från början vara noga med att det förhållningssätt man kommit överens om efterföljs. 

I några klasser har vi låtit äldre elever vara med som ett stöd för de yngre eleverna vid uppstart av detta arbete. Arbetssättet har fungerat väldig bra och varit uppskattat av både äldre och yngre elever.

/Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar