tisdag 14 februari 2017

Att veta vad man ska lära sig

Under läsåret 16/17 arbetar vi på Näsby skola med att utveckla elevernas metakognitiva förmåga som en del av vårt strategiarbete. Grunden för detta är att eleverna blir medvetna om vad de ska lära sig, undervisningens mål. Vi pratar med våra elever om både mål för arbetsområdet och lektionsmål. Detta sker på olika sätt beroende på ämne och årskurs. I flera klassrum hittar man målen uppsatta på väggen.


Här hittar ser ni exempel på skyltar med mål för arbetsområden i åk 1, 2, 3 och 5:
Vi strävar efter att så ofta som möjligt knyta an till målen med arbetsområdet i vår undervisning i våra samtal med eleverna. Vi försöker konkretisera målen med bilder och beskrivningar. När det är möjligt försöker vi även gestalta målen genom att visa hur målet ser ut i ett elevarbete, t ex hur ser en faktatext ut om är indelad i stycken efter innehåll?

Ibland kan det kännas stort och ogreppbart för eleverna med målen för hela arbetsområdet. Därför väljer vi ofta att bryta ner områdesmålen till lektionsmål. I 3A:s klassrum har vi en ruta på tavlan där den undervisande läraren skriver i lektionens mål:Att vi alla som undervisar klassen presenterar målen på liknande sätt, upplever vi som en framgångsfaktor. Eleverna vet att målet med lektionen ska stå i rutan och titta ofta där direkt när de kommer in i klassrummet för att se vad man ska arbeta med och utveckla under lektionen. Och skulle man som lärare glömma skriva här får man direkt en påminnelse av våra medvetna elever! Härligt!


När eleverna vet vad de ska lära sig blir det också möjligt för dem att förstå vad som är nästa steg i deras utveckling mot målen och hur de kan ta sig dit. Detta är grunden för att förstå sin egen inlärningsprocess och för att kunna använda själv- och kamratbedömning. 

Dessa samtal om vad man ska lära sig och hur man kan lära sig det tror vi ökar möjligheterna för våra elever att lyckas!

/Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar