onsdag 8 februari 2017

Studiecirkel Utmanande undervisning omgång 2

Efter att har arbetat med kapitel 2 Återkoppling i Utmanande undervisning i klassrummet (Nottingham) valde vi att gå vidare med kapitel 3 Ansträngning. Detta var vår planerade arbetsgång för omgång 2, Ansträngning:

 • Tillfälle 1: Inläsningstid (2h på egen hand)
 • Tillfälle 2: Kollegiala samtal utifrån kapitel 3
 • Tillfälle 3: Kollegiala samtal utifrån genomförda uppgifter i elevgruppHär hittar ni vår planering och presentationsunderlag för det kollegiala arbetet med kapitel 3 Ansträngning:

Studiecirkel utmanande undervisning omg 2 arbetsgång

Presentation 1 omg 2 utmanande undervisning

Presentation 2 omg 2 utmanande undervisning
Framgångsfaktorer:

 • Upplägget att läsa-samtala-genomför-samtala
 • Generös lästid
 • Kollegiala samtal i tvärgrupper
 • Att man fick tid att planera uppgiften som skulle genomföras tillsammans med andra och att det fanns tid avsatt till detta arbete under tillfälle 2
 • Att på något sätt dokumentera och visa gruppen vad man arbetat med då det kunde bli väldigt olika resultat i olika årskurser


  Motgångsfaktorer:
  • Svårare att planera och genomföra uppgifter när kollegor i samma klass inte är i samma grupp
  • Att få eleverna att förstå skillnaden mellan förhållningssätt och regler

  /Linda, Annette och Valla

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar