torsdag 2 mars 2017

Besök mitt klassrum: Språkutvecklande arbetssätt på matten i åk 3

Vi är nu igång med vårt skolutvecklingsarbete med språkutvecklande arbetssätt. Förra gången träffades vi och pratade om de texter vi läst och sedan fick vi uppgifter att planera och genomföra i våra undervisningsgrupper. Uppgiften skulle på något sätt bidra till språkutveckling och en språklig progression.

I 3A ska vi precis starta upp ett arbetsområde med att mäta längd. Vi valde att sätta extra fokus på språkutvecklande arbetssätt i detta arbetsområde.

Vårt mål är att eleverna ska kunna:

  • benämna mätredskap med korrekta namn
  • föra och följa samtal om längd och hur man mäter
  • känna till måttenheterna mm, cm, dm, m, km och mil samt kunna ge exempel på hur några av dessa relaterar till varandra

För att ta reda på elevernas förkunskaper valde vi att göra en brainstorm och sammanställa elevernas kunskaper i en mindmap. Eleverna fick visa vad de menade och ta hjälp av varandra när de inte ännu kunde den korrekta benämningen. Vi sökte också efter bilder på nätet för att öka förståelse för olika ord och begrepp.

 För att eleverna skulle få möjlighet att ta del av sina tankar vid flera tillfällen gjorde vi en kort film utifrån mindmapen som visar klassens kunskaper om mäta och längd.


Vi nästa mattelektion fick eleverna återberätta det vi arbetade med gången innan. Detta gav dem repetition av introduktionen och möjlighet för dem att använda de ord och begrepp man var osäker på förra gången. Vid detta tillfälle hade vi även med oss flera av de redskap eleverna namngett vid första tillfället. 

Här hittar ni elevernas arbetsmaterial:

Under nästa lektion fick sedan träna sig på att mäta tillsammans 2 och 2. Uppgiften gick ut på att mäta olika kroppsdelar. Vi förde samtal om hur de gjort och vilka redskap de använt. Vi uppmuntrade eleverna att använda korrekta ord och begrepp i dessa samtal med stöd av klasskamrater och oss pedagoger.Vi ser med spänning fram emot måndagens mattelektion. Då ska eleverna få mäta olika föremål i klassrummet. De kommer sedan att få skapa en liten film där de förklarar hur de gjorde då de mätte. Vår förhoppning är att de använder namnen på de olika mätredskapen och måttenheter på ett korrekt sätt!
/Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar