onsdag 8 mars 2017

Besök mitt klassrum: Språkutvecklande arbetssätt på tekniken i åk 5

I skolans arbete med språkutveckling har vi planerat en serie lektioner utifrån ett schema för att se till att muntligheten hos eleverna ska öka i klassrummet.
Vi i åk 5 har valt ett arbete i teknik som vi påbörjade efter att vi hade fått uppgiften.
Vi ska bygga torn av tidningspapper.


Målen för arbetet är följande:

  • Beskriva och förklara enkla tekniska lösningar
  • Göra en skiss som visar ditt torn med en enkel beskrivning.
  • Bygga en enkel modell av ett torn
  • Göra förbättringar av ditt torn
För att ta reda på elevernas förkunskaper gjorde vi en tankekarta tillsammans på tavlan om vad de tänkte på när de såg ordet, teknik. Därefter fick de varsin lapp med några olika bilder på och på den skulle de markera de bilder de tyckte hade med teknik att göra. När de hade gjort det fick de jämföra med en kompis och tillsammans diskutera de bilder som de inte var överens om och bestämma sig för vad de skulle ringa in. Till sist gick vi igenom parens svar i hela klassen och diskuterade fram vad vi tyckte teknik var och på vilket sätt olika tekniska saker hade förbättrats.
Eleverna tyckte att teknik skulle vara användbart och det skulle förenkla livet för människan.
Därefter gick vi igenom målen för arbetsområdet och diskuterade vad de kunde innebära.

Lektionen därefter fick de i par diskutera hur de skulle kunna bygga ett så högt torn som möjligt av tidningspapper och tejp. När de hade en gemensam idé skulle de rita en skiss av tornet och sen fick de sätta igång och bygga. Till sin hjälp hade de en lapp med instruktioner. Den kan ni se här.

Eleverna arbetade väldigt koncentrerat under ca 30 min sen mätte vi tornen och utsåg en vinnare.
När tornen var klara skulle varje par utvärdera sitt arbete med hjälp av några frågor:
- Vad gick bra med ert arbete med tornet?
- Vad skulle ni göra annorlunda nästa gång?
- Vad i er skiss liknar ert torn?
- Vad är anledningen till att tornet inte ser ut exakt som på skissen?

Eleverna kunde på ett mycket bra sätt förklara varför de gjorde på ett annat sätt än de hade tänkt från början och de kunde sätta ord på vilka ändringar de gjort, detta fick de sedan presentera i hela klassen.
Jag fotograferade både deras torn och deras skisser för nu är tanken att de ska få lite fakta om hur man bygger stabilt och sedan ska de få göra om uppgiften igen och varje par ska få göra en liten film om sitt arbete och förklara vilka förbättringar de gjort och hur de tänker om det.

Det ska bli kul att se hur arbetet fortsätter.

/Sofie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar