onsdag 15 mars 2017

Kollegial feedback omgång 3

Igår startade vi upp en ny omgång av kollegial feedback och ja, jag var sådär härligt förväntansfull. Detta är nämligen bland det roligaste jag vet i mitt försteläraruppdrag; att förbereda, genomföra och analysera utifrån det kollegiala lärandet.

Jag och min kollega, Annette, har tillsammans planerat och förberett detta arbete. För att hålla ihop terminens utvecklingsarbete valde vi att koppla samman arbetsomgången med kollegial feedback med utvecklingsarbetet kring språkutvecklande arbetssätt. Vad betyder då det? Jo, vi har ju precis genomfört en omgång kring språkutvecklande arbetssätt där vi läst om, testat och samtalat om metoder och övningar för att undervisningen ska bli mer språkutvecklande för våra elever. Vår tanke är att det är precis detta vi ska fokusera på under de observationer vi genomför i omgång 3 av kollegial feedback.


Upplägg omgång 3

  • Träff 1: Kort introduktion av utvecklingsarbetet med kollegial feedback omgång 3 ges i helgrupp.
  • Under 3 veckor genomförs klassrumsobservationer och kollegial feedback ges.
  • Träff 2: Vi träffas i tvärgrupper för att diskutera våra iakttagelser.
  • Träff 3: Vi träffas i helgrupp igen för att analyser, hitta mönster och sammanfatta de lärdomar vi gjort i samband med detta utvecklingsarbete.


Under introduktionsträffen gav Annette och jag kort information om upplägget. Vi gick även igenom observationsprotokoll och feedback. Dessa dokument hittar ni länkade längre ner i inlägget. Liksom tidigare tittade vi på några korta filmklipp och tränade oss på att ge lärarna i filmerna feedback utifrån vårt observationsprotokoll. Filmerna finns länkade i vår presentation.

Vi har under tidigare omgångar märkt att det är för kort tid att hinna både besöka en kollega, få besök, ge samt få feedback under två veckor. Genomförandet av besöken kommer därför att ske under tre veckor.

I våra utvärderingar från tidigare besök har vi också märkt att det kan vara aningen kort tid att observera i 20 min. Samtidigt vill vi inte att besöken blir alltför långa då det då blir påfrestande för verksamheten. Tanken är att detta besök ska vara i 30 min.

Vi har haft mycket tankar och diskussioner kring vem som ska besöka vem. Tidigare omgångar har vi valt att blanda runt ordentligt bland kollegorna, dvs slöjdläraren besökte engelska läraren osv. Positiva effekter av detta har varit att vi fått en ökad samsyn och insyn i varandras verksamheter. Det har även bidragit till vi lärt känna nya kollegor och öppnat upp för nya samtalsmöjligheter i personalrummet. Några kollegor har önskat att vid något tillfälle få besöka en kollega som undervisar samma årskurs och i denna omgång har vi valt att tillgodose detta önskemål. Det ska bli intressant att se om upplevelserna av besöken skiljer sig åt.

En framgångsfaktor som tidigare framkommit har varit att vi som leder arbetet har förberett underlag och besökslista inför introduktionstillfället. Detta hade vi gjort även denna gång och precis som tidigare avsatte vi tid vid introduktionstillfället att boka in både observations- och feedbacktid.Här hittar ni vår presentation av arbetet:
Presentation Kollegial feedback omgång 3 tillfälle 1


Här hittar ni observationsprotokollet vi utgår från:
Observationsprotokoll omgång3


Här hittar ni vårt feedback-underlag:
Feedback


Och så rullar en ny härlig omgång av kollegiala besök igång på Näsby skola. Personligen ser jag både fram emot att besöka och få besök. I denna omgång ska jag få besöka ett klassrum som ligger precis intill mitt, men jag tycks aldrig annars hitta tillfälle att besöka kollegan där, I besöksomgången har jag turen att få besök av två kollegor. Så härligt med lite positivt pirr i magen när man vet att kollegan ska komma och observera. Det ger mig en extra kick! Sen är det otroligt givande att höra kollegas tankar och funderingar kring det man gör. Och så får man ju lite bekräftelse också, vem gillar inte det!?!

/Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar