tisdag 18 april 2017

Kollegial feedback -sammanfattning och analys

För några veckor sedan genomförde alla lärare på skolan kollegiala besök och gav sedan kollegial feedback. Vårt fokus har under denna omgång varit språkutvecklande arbetssätt. Information om upplägg och vårt arbetsmaterial hittar ni här.

Strax innan påsklovet träffades vi i tvärgrupper för att samtala om våra upplevelser och insikter från observationer och feedback. Efter tvärgruppsträffen så har vi, Linda och Annette, sammanfattat och analyserat vår tredje omgång av kollegial feedback. Idag hade vi glädjen att dela med oss av detta till våra kollegor.Vi ägnade eftermiddagen åt att samtala om de framgångar och utvecklingsmöjligheter vi sett genom vårt kollegiala lärande. 

Vi ser en tydlig utveckling i hur vi arbetar aktivt med ord och begrepp i vår undervisning. Vi ser en ökad medvetenhet i detta arbete, men också en utvecklingsmöjlighet i att sträva efter att eleverna ska ges möjlighet att använda orden flera gånger och i olika sammanhang.

Vi ser att instruktioner ofta ges både muntligt och skriftligt. Det märks att instruktionerna ofta är genomtänkta och förberedda. En utveckling kan vara att låta eleverna befästa instruktionerna på olika sätt, t ex att eleverna får berätta för läraren hur denne ska lösa uppgiften. Likaså upplever vi att bilder är ett stöd för våra elever. Vi ser stora möjligheter att förstärka våra instruktioner med bilder. Att eleverna förstår och kan hantera instruktioner är en viktig del av vår undervisning.

Vid våra observationer syns mängder av språkutvecklande arbetssätt. Det märks att vi lägger extra vikt vid dessa övningar och moment. Observationerna visar också att läraren har en stor del av taltiden i klassrummen. Vi tror att vi genom vårt fortsatta arbete med studiecirkeln kring språkutvecklande arbetssätt kommer att få med oss ännu fler metoder och tankar kring detta. Vi tror också att detta kan vara något att fokusera på vid framtida kollegial feedback.

Alla framhåller att feedbacken av kollegan är mycket värdefull. Vi tror att vi är redo att ta nästa steg här. Vi upplever en trygghet i detta arbete nu och känner att vi gärna får kännedom om flera av våra utvecklingsmöjligheter. Vi ser också att det kan vara värdefullt att man även får feedbacken skriftligt. Ibland behöver man ge utvecklingsmöjligheterna lite eftertanke och ibland kanske läsa om de fina orden om sina styrkor både en och två gånger...

Vi hoppas att det kollegiala lärandet och kollegial feedback kommer att fortsätta under kommande läsår. Sammanfattningsvis ser vi följande punkter att arbeta vidare med genom klassrumsobservationer:

  • Öka elevens taltid
  • Utveckla lärarens frågeställningar -ger våra frågor eleven möjlighet att använda begrepp och utveckla sina tankar?
  • Tydliga instruktioner -hur tillgodoser vi elevers olika behov?
  • Utveckla vår kollegiala feedback

En intressant tanke som flera kollegor lyfte i sina exit-tickets vid presentationens slut var en önskan att få observera hur vi lägger upp undervisningen för att utnyttja ett tvålärarsystem optimalt. Detta kan säkert vara en god tanke då skolan inför tvålärarsystem till hösten.

Då avslutas ett utvecklingsarbete med spännande och intressanta tankar inför framtida arbete. Tack bästa kollegor för ert engagemang!

/Linda och Annette


Här hittar ni dagens presentation: Kollegial feedback omgång 3 avslut


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar