tisdag 11 april 2017

Lärandematriser -Johan Alm

Jag blev så glad när jag under sportlovet såg att Högskolan i Kristianstad bjöd in till att komma och lyssna på Johan Alms tankar och arbete med lärandematriser den 29/3.

Jag läste boken, Lärandematriser, under förra våren. Vid terminsstarten i augusti kom jag och min kollega, Anna, överens om att testa ställa om vårt tänk från bedömningsmatriser till lärandematriser.

När jag läst boken har jag flera gånger stannat upp och tänkt att det är precis detta jag menar men inte hittat orden för. När jag arbetat med bedömningsmatriser har jag upplevt att jag saknat något. Så det var med hög förväntan jag gick på Johan Alms föreläsning.Och ja, första halvan av föreläsningen var jag helt lyrisk. Precis som när jag läste boken! Johan Alm lyfter på ett tydligt sätt grundtankarna med en lärandematris, de visar vad eleven ska göra. Eleven använder lärandematrisen för att lära sig. Han poängterar att lärande matrisen utgår från kunskapskrav och att man som lärare inte behöver ödsla tid med att göra icke-formuleringar för vad eleven inte kan.Alm lyfter också att så kallade checklistor saknar progression. Han menar att lärandematrisen motverkar "jag är färdig"-syndromet. Det finns alltid något att bli bättre på och att utveckla.

Texten i lärandematrisen skrivs i jag-form och progressionen tydliggörs genom att fetmarkera värdeord som beskriver nya krav/nästa steg. Lärandematrisen fokuserar på vad eleven ska göra, den beskriver elevens prestation, istället för att lägga vikt vid hur eleven ska vara. Detta skapar, enligt Alm, utveckling. Som exempel på detta lyfter Alm att vi bör undvika formuleringar såsom eleven kan, eleven vet och eleven förstår... Istället ska vi skriva vad eleven säger, eleven skriver och eleven gör.
Som jag skrev i början av inlägget så var jag lyrisk under första halvan av föreläsningen. När Alm sätter upp Bedömning för lärande VS Lärandematriser, så tappar han mig. För mig är detta inte motsatser. De må ha olika fokus och syfte, men i mina ögon gör vi en bedömning av elevens kunskaper även i en lärandematris. Detta för att veta var de befinner sig så att vi kan möta med rätt stöd och utmaning. Det tror jag bidrar till utveckling!

Nåväl, jag får väl fundera vidare på detta. Hur som helst stärktes jag i mina tankar kring att använda matriser som stöd för elevernas lärande. Och jag kommer med all säkerhet att både läsa om boken och fördjupa mig i Johan Alms blogg Larandematriser.se. Jag ser också fram emot hans kommande bok; Synliga mål i skolan; att konkretisera lärande.

Precis som Johan Alm säger avlutningsvis, så är det väl så med lärandematriser som med allt annat, "Det blir aldrig bättre än hur man använder den".

Tack HKR för denna föreläsning!

/Linda
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar