fredag 19 maj 2017

Besök mitt klassrum: Begreppskarta
I språkutvecklingsarbetet denna gången skulle vi arbeta med ordförrådet utifrån Inger Lindbergs "Ordförrådet - en framgångsfaktor ". Vi som arbetar i åk 5 valde att göra begreppskartor som verkligen var kartor.

Målet med vårt arbete var:

  • använda begrepp
  • utveckla kunskaper om historiska förhållanden
Vi arbetar med Stormaktstiden på historian och och eleverna fick A3 kartor på hur Sverige såg ut ca år 1620.
Eleverna fick också ett antal ord och begrepp som passade till området, varje ord hade också en bild. Orden skulle de lägga ut på kartan där de tyckte att de passade och de ord som de tyckte hörde ihop skulle de lägga bredvid varandra.
Eleverna tog sig an detta och började lägga ut sina ord på kartan, jag och en studiehandledare gick runt och lyssnade på deras förklaringar och ställde följdfrågor.
Lektionen efter lät jag eleverna lägga upp alla orden vid sidan om kartan och gav instruktionen att ta ett ord i taget och turas om att förklara sitt ord och varför det skulle ligga just där. Eleverna hade många olika förklaringar till orden och fick verkligen använda dem i sitt sammanhang.
Nu när vi har tränat några gånger ska de få filma sin karta och sina förklaringar med iPaden.

/Sofie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar