fredag 5 maj 2017

Besök mitt klassrum: Formativ undervisning i Google Dokument

Just nu skriver eleverna i 3A faktatexter om Skåne under ledning av en duktig lärarstudent. Precis som med de flesta skrivuppgifter flyter skrivandet på för en del elever medan det för andra är lite svårare. Och visst känner väl alla lärare att man vill hinna ge sina elever så mycket och stöttning, vägledning och utmaning som möjligt, men tiden räcker inte alltid till. Jag tror mycket både på kamrat- och självbedömning, men ser också att eleverna behöver formativ bedömning av läraren under arbetets gång.

Sedan vi började använda GAFE/GSuite upplever jag att jag fått smidigare och förbättrade möjligheter för att ge denna sorts respons till mina elever. Eleverna skriver sina texter i Google Dokument och delar dem med mig. Enkelt markerar jag sedan i elevernas texter och skriver korta kommentarer för att hjälpa dem vidare i sitt arbete med texten. Kommentarerna blir lättare för eleven att förstå eftersom den hamnar på precis rätt ställe i texten. Att kommentarerna är datorskrivna underlättar också för eleven. På detta sätt slipper de försöka tyda min handstil som brukar blir ganska svårtydd när jag kommenterat ungefär hälften av elevernas texter.


Så hur blev då dagens lektion? När jag sitter och observerar klassen, som handledare för min student, ser jag tydligt hur väl förtrogna eleverna blivit med detta arbetssätt. På ett kick är de inloggade. Majoriteten har valt att hämta hörlurar. Jag ser hur de flesta omedelbart klickar fram sina texter som de fått respons på av lärarstudenten sedan föregående lektion. Några läser sina kommentarer, medan andra väljer att få dem upplästa genom tillägget Oribi Speak. Arbetet med texterna är igång. Läraren i mig stannar upp och njuter en stund. Väl inarbetade metoder fungerar och ger resultat. Härligt! Med dessa tankar håller jag helg...
/Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar