torsdag 11 maj 2017

Besök mitt klassrum: Vi lär oss ord om hur man tar sig framVi i klass 3A arbetar kontinuerligt med att fördjupa och bredda elevernas ordförråd. Som en del av skolans forskningscirkel kring språkutvecklande arbetssätt har vi i uppgift att planera och genomföra en lektion utifrån det  material vi läst kring elevernas ordförråd, Ordförrådet-en framgångsfaktor (Lindberg).

I 3A har vi genomfört tre arbetspass där vi fokuserat på ord som handlar om att ta sig fram. En anledning att vi valt att arbeta med dessa ord är att vi ofta märker att eleverna använder orden felaktigt, tex Vi gick till USA och Jag kan köra cykel. Några av orden vi valt att arbeta med är ord som eleverna stött på i skönlitterära böcker och som de då tyckt va svåra att förstå.

Orden vi valt att fokusera på är:
gå, jogga, åla, lunka, köra, cykla, springa, krypa, smyga, åka, rusa, tassa

Målet med arbetet är att eleverna ska kunna:

  • Veta vad orden betyder
  • Använda orden i meningar
  • Förklara orden för någon annan


Efter gemensam genomgång av orden utgick elevernas enskilda arbete från klassbloggen. Här kan ni se hur det såg ut: Smartinfo Näsby

Flera av våra elever har lättare för att lära sig och minnas nya ord när vi använder bildstöd. Vi valde därför att göra en bildordlista för orden i Widgit Online. Bildordlistan var ett bra stöd för en del elever under det enskilda arbtet. Här hittar ni den: Att ta sig fram-bildordlista

För att eleverna skulle få möjlighet att lära sig orden och träna på dem använde vi oss av Quizlet. Här kunde eleverna genom olika sorters övningar träna på orden både under lektion och hemma. För de som tyckte att orden var lätta fanns det även möjlighet att träna på stavning. Här hittar ni övningarna i Quizlet: Att ta sig fram-övningsuppgifter

För att följa upp lärandet fick eleverna sedan använda orden genom att skriva in dem i meningar i ett Google formulär. Här hittar ni formuläret: Skriv meningar

Som avslutning skapade eleverna korta filmer där de gestaltar orden. Filmsnuttarna lades in i Imovie och med lite trevliga effekter så blev filmerna både snygga och tydliga. Ett enkelt och roligt sätt att visa vad man lärt sig. Nu ser vi med spänning fram emot elevernas filmvisning!
/Linda


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar