fredag 19 maj 2017

Vårens sista träff med Språkutvecklingsarbetet

I tisdags hade vi vår sista träff i arbetet med Språkutvecklande arbetssätt.
I arbetet har vi följt Skolverkets modell för kollegialt lärande som består av fyra moment.
I det första momentet förbereder man sig individuellt genom att läsa en text och titta på korta filmer om undervisning. Vi har valt att använda två texter till varje omgång av vårt arbete vilket alla har fått två h till förberedelse.
I moment två träffas man i kollegiet och diskuterar det man har läst och sett och kopplar till sin egen undervisning genom att planera en aktivitet som handlar om det man har läst om.
I moment tre genomför man aktiviteten i sin klass eller i en grupp man undervisar, om man inte är klasslärare.
Till sist träffas man i moment fyra för att presentera hur aktiviteten gick och diskutera hur man tycker att man har lyckats.
Vi har varit indelade i tre grupper i detta arbete vilket innebär att varje grupp har varit ca 10 personer vilket jag tycker är en bra gruppstorlek.
I tisdags när vi träffades var vi alltså på moment fyra och presenterade våra lektioner för varandra. Lektionerna vi skulle planera skulle på något sätt utgå ifrån Inger Lindbergs Ordförrådet i undervisningen som ingick i texten som vi tidigare läst.
I min grupp presenterades arbete med hälsningsfraser, familjeord och historia. Vi var alla nöjda med vårt arbete och tyckte att vi hade fått eleverna att använda sig av nya begrepp. Några använde sig av elevernas modersmål för att ta reda på hur man hälsar på varandra på olika språk och kulturer. Vi kunde även se möjligheter till utveckling av lektionen.

/Sofie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar