måndag 1 maj 2017

Widgit online -ett bildstöd

Vi på Näsby skola har använt Symwriter i många år som bild- och symbolstöd för våra elever. Detta fungerade när vi använde pc, men nu när samtliga elever använder chromebook behöver vi ett online-verktyg.

Genom vår specialpedagog, Mona Wimhed, fick vi möjlighet att testa Widgit Online fritt i en månad. Efter testperioden bestämde vi på skolan att köpa in ett antal licenser och bjuda in IKT-pedagogen Elisabeth Banemark för en genomgång av detta online-verktyg.

Det finns flera användningsområden av Widgit online, både för lärare och elever. Verktyget ger bland annat eleverna möjlighet att kunna läsa texter med bildstöd och att skriva egna texter där innehållet synliggörs med bilder och symboler. Flera elever upplever att det är roligt att skriva med bilder och att det sedan är lättare att komma ihåg vad man skrivit. Bilderna är även ett utmärkt stöd för eleven vid redovisning. Bilderna kan då användas som ett alternativ eller komplement till stödord. Det finns även möjlighet för eleverna att få texterna upplästa. Här hittar ni ett exempel på en elevtext med Widgit Onlines bild- och symbolstöd:
Widgit online ger även läraren möjlighet att skapa strukturstöd för elever. Det finns både möjlighet att utgå från färdiga mallar och att skapa egna strukturer. Här är ett exempel på en dagsplanering som är skapad i Widgit Online:

Det finns massor av möjligheter att arbeta med ord och begrepp. Även här hittar man som lärare mallar för olika spel och begreppsordlistor. Det finns även funktioner för att få begreppsordlistan översatt till elevernas modersmål. MEN det är Google translate som används här och jag har redan märkt att alla ord inte blir korrekt översatta.

Här är ett exempel på en del av en begreppsordlista om vikt på svenska och arabiska som är skapad i Widgit Online:
Här är ett exempel på begreppskort om hälsa som är skapad av min kollega Anna:Detta är några exempel på hur man kan använda Widgit Online. Vi på Näsby skola har bara börjat använda verktyget, men jag är övertygad om att vi kommer att hitta ännu fler möjligheter med tiden. Jag känner att detta är ett riktigt bra verktyg både för lärare och elever. Rätt använt kan verktyget både vara ett stöd för elevernas arbete och gynna deras språkutveckling, både på grupp- och individnivå.
/Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar