måndag 19 juni 2017

Att summera, analysera och sätta nya mål

Eleverna har gått på sommarlov och vi lärare håller som bäst på att städa undan i klassrummen. Så här i slutet av läsåret har vi ha en analysdag där vi summerar och analyserar skolans kvalitetsarbete.

I år träffade rektorerna först samtalsledarna för varje arbetslag. Samtalsledarnas uppdrag var då att delge övriga om det analysarbete som genomförts i respektive arbetslag.

-Vilket resultat kan vi se?
-Analys av resultatet
-Vilka framgångs - och motgångsfaktorer finns?
- Hur går vi vidare?

Under eftermiddagen träffade rektorerna oss förstelärare för att göra en övergripande analys av skolutvecklingsarbetet och för att tillsammans ta fram mål för kommande läsår.

Ett spännande arbete att utifrån resultat, kartläggningar, behov och utvecklingsmöjligheter formulera mål inför kommande läsår. Och nu är de nya målen klara och väntar på att startas upp...

Men först...blickar vi fram emot en härlig sommar! Njut av den!

/Linda, Sofie, Annette och Valla
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar