tisdag 31 oktober 2017

FN-dagen

FN-dagen på Näsby skola.
fn.pngPå något sätt är det extra roligt och lite högtidligt att fira FN på en mångkulturell skola!

Vi har så många förgreningar ut i världen och nu delar vi den kunskapen med varandra.
Det blir en särskild dag till att lyssna och få berätta.

Efter diskussioner på en studiedag samtalade vi i personalen om saker som kändes viktiga för vår skola att arbeta med. Därför blev innehållet för årets FN-dag följande;

  • skillnaden mellan rättigheter och önskningar
  • rätten att få gå i skola
  • allas lika värde
  • att samarbeta över klassgränserna

Vi arbetade i tvärgrupper F-2 och 3-5. Programmet var detsamma men en del av innehållet åldersanpassades.

“- Om ni skulle flytta till en annan planet som liknade jorden, vad skulle ni ta med er då?”
Eleverna fick 16 färdiga förslag på bilder, men de hade också möjlighet om att enas om ytterligare fyra saker. Nu hade de 20 saker att ta med, men tyvärr rymdes inte allt i raketen och gruppen måste ta bort 12 saker. I grupperna resonerade man kring nödvändiga rättigheter för människan och vad
som "bara var önskningar"


Vi valde också i år att lyfta fram artikel 28 från barnkonventionen om “Alla barns rätt att gå i skolan” Vi pratade om att 57 miljoner barn inte har möjligheter att gå i skolan, några pga fattigdom och att de i stället måste arbeta och att flickor är särskilt utsatta.


Vi fick höra sagan om Kungen som var så mäktig att han bestämde nästan allting. Plötsligt kom han på att de som hade mörk hudfärg var tvungna att lämna hans rike. Därefter tvingade han de som åt griskött flytta och sedan de som bar slöja, duschade nakna, var kvinnor. Till slut bestämde han att det bara fick finnas kungar kvar i landet och eftersom det bara var han som var kung blev han ensam kvar. Det var i den ensamheten som han insåg att om alla var lika så skulle man inte känna igen varandra och om alla gillade samma saker så fanns det inget att lära. Han for runt i världen och bad alla komma tillbaka och drog liknelsen om att man inte kan måla en regnbåge med bara en färg. Lika kan vara fint, men olika är vackert.

IMG_1033.JPG

Vi gjorde också samarbetsövningar i grupperna och det är kanske så att “vi lär känna varandra först när vi skrattat tillsammans”!

Annette Cederholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar