onsdag 11 oktober 2017

Höstens utvecklingsarbete

Höstens utvecklingsarbete är i full gång på skolan. Detta läsåret har vi på skolan förmånen att arbeta i ett tvålärarsystem i nästan alla klasser. Detta har varit fokus för vårt utvecklingsarbete i uppstarten av terminen.
Vi har diskuterat påhittade dilemman i grupper tillsammans med vår närmsta kollega. Vi har också samlat in äkta dilemman och guldstunder som har uppstått under den första månaden vi arbetat tillsammans. Dessa har vi sedan diskuterat i tvärgrupper utan vår närmsta kollega.

Igår startade vi nästa del av utvecklingsarbetet som återigen handlar om kollegial feedback. Vi ska observera vår närmsta kollega och ge feedback för att utvecklas tillsammans.
Denna gången handlar det om frågor och talutrymme i klassrummet.
Vi presenterade arbetet för våra kollegor igår. Vi tittade på en intervju med Dylan William, tipsade om hur man kan ställa olika sorters frågor för att utmana eleverna och gav exempel på arbetssätt utan handuppräckning för att få fler elever aktiva på lektionerna.
Vi presenterade också det observationsprotokoll och som vi ska använda när vi observerar varandra.
För att feedbacken ska bli så bra som möjligt har vi denna gången valt en metod där observatören ställer frågor till den läraren man har besökt så att den själv får möjlighet att se vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Nu har våra kollegor fyra veckor på sig att observera varandra och ge varandra feedback innan vi träffas igen för dikussioner. Under denna tiden ska de också läsa en text om frågandets betydelse och lyssna på ett avsnitt av Skolministeriet som heter Kampen om talutrymmet

Det är så kul att vara igång igen och extra kul att vi kan fortsätta med kollegial feedback med nytt innehåll.

/Sofie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar