fredag 10 november 2017

Frågor och talutrymme i klassrummet

På vår senaste utvecklingsträff träffades lärarana i tre mindre grupper för att diskutera hur arbetet med frågor och talutrymme i klassrummet har gått. Alla lärare har observerat en kollega och blivit observerade. Det vi skulle titta på vid observationen hade vi i ett observationsprotokoll som såg ut så här:
I stort sett var alla mycket nöjda med att få observera varandra.  Ämnet frågeställningar var inget nytt, men vi tvingas bli mer medvetna om hur vi verkligen gör i vårt klassrum. Vi förberedde också våra frågor på ett nytt sätt.
Vi behöver jobba mer med att fler elever får svara (även de som inte räcker upp handen). Det behövs också fler tillfällen för eleverna att resonera om svaret med varandra.  
Vi behöver medvetet uppmuntra eleverna att ställa egna frågor som berör ämnet.
Inför ett nytt område kanske man kan låta elevernas frågor bli en viktig del i planeringen för ämnet.

Vid uppföljningen med våra kollegor kommer vi att visa några exempel på hur man kan fördela frågorna till eleverna utan att använda handuppräckning och hur man kan få alla elever aktiva under lektionen.

/Sofie

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar