söndag 22 januari 2017

Klassblogg som pedagogiskt redskap

Flera klasser på Näsby skola har en klassblogg. Klassbloggen ger elever och föräldrar information om skolarbetet och aktuella aktiviteter. Genom klassbloggen får elever och föräldrar tillgång till informationen på ett mycket smidigt sätt, tex genom sin mobil. För föräldrar med annat modersmål än svenska kan möjligheten att med ett knapptryck få texten översatt vara en tillgång.

Jag har arbetat med klassblogg under flera år, i olika elevgrupper och i olika årskurser. Under årens lopp har jag utvecklat och förbättrat mitt sätt att använda detta redskap i samarbete med mina elever. De har fått berätta vad de gillar och vilka behov de har.

Många gånger har elever önskat möjlighet att repetera det vi arbetat med under lektionen. Kanske kunna lyssna på genomgången flera gånger på egen hand, kanske tillsammans med en studiehandledare som kan förklara genomgången på modersmålet. Detta önskemål har jag och klassens övriga lärare en möjlighet att kunna tillgodose genom att korta filmer läggs på bloggen. Dessa filmer har även varit en guldgruva för elever som missat en lektion.

Som lärare kan du även länka till lärorika spel och sidor där eleverna kan träna på olika moment som man arbetat med under skoldagen. Min erfarenhet säger att det mest effektiva sättet är att introducera dessa spel i skolan så att eleverna vet precis hur det fungerar. Sen ger det sig själv, bli inte förvånad om de avancerat flera nivåer i spelet redan dagen efter...


Flera elever har stor nytta av att få förberedelse inför lektioner. På klassbloggen är detta möjligt då läraren enkelt kan länka filmklipp eller aktuella texter så att eleverna har möjlighet att ta del av dem innan lektionen. 

Ibland får jag frågan hur jag säkerställer att alla elever har tillgång till internet hemma. Detta för vi en dialog om med elever och föräldrar. Vidare erbjuder vi de elever som önskar stanna kvar efter skolan och arbeta med bloggen möjlighet att använda skolans digitala utrustning. 


En annan fråga som dyker upp är hur vi hinner med arbetet med bloggen. En del saker tar ju inte längre tid, veckobrevet skulle vi exempelvis skrivit ändå, men andra saker tar ju lite längre tid. Filmklippen till exempel, givetvis är det önskvärt att själv spela in alla filmer, men det hinner vi inte alltid. Då får man välja den näst bästa lösningen, dvs låna ett filmklipp av en kollega på nätet.

Använder då alla elever bloggen? Nej, det gör inte alla, men i de klasser jag undervisat har majoriteten använt den. Och precis som med allt annat så är detta ett arbetssätt som måste arbetas in kontinuerligt och över tid så att eleverna ser vinsten av att gå in och läsa på bloggen. Ibland har vi valt att locka eleverna dit med t ex veckans gåta. Här får man vara lite påhittig!

Min erfarenhet säger att många av våra elever använder klassbloggen och uppskattar den. Den ger massor av möjligheter för ökat lärande!

Här hittar ni min och min kollega, Anna Perssons, blogg för vår klass 3A. Den är varken komplett eller perfekt, men visar hur ett arbete med klassblogg kan se ut. 

http://smartinfonasby.blogspot.se/

Här hittar ni en instruktionsfilm om klassbloggen:


/Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar