torsdag 26 januari 2017

Uppstart av språkutvecklande arbetssättTerminen startade upp med en föreläsningen Att undervisa inkluderande i relation till språkliga möjligheter av Barbro Bruce, leg. logoped, bitr prof. i specialpedagogoik.

Barbro gav fick oss att reflektera kring hur vi bemöter språklig sårbarhet i våra klassrum. Vi blev stärkta i vår tro på att modersmålet är en viktig resurs för att utveckla ett svenskt språk. Vidare att flera språk innebär fler möjligheter att lära och förstå för eleven.

Vi fick med oss tankar om hur viktig glädjen och lusten är för att vilja lära sig saker och hur språket är grunden för både "kunskapande" och "vänskapande". Vi lärare behöver ta hänsyn till att språket för våra elever både kan vara ett lärandeverktyg och ett relationsverktyg, men också en snubbeltråd.

Efter föreläsningen fick vi tid att reflektera tillsammans i mindre grupper. Det ska bli så intressant att se vad detta utvecklingsområde kommer att få för effekter på undervisningen!Här hittar ni presentationen av föreläsningen:
Att undervisa inkluderande i relation till språkliga möjligheter


/Sofie, Valla, Linda och Annette

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar