tisdag 24 januari 2017

Kollegial feedback omgång 1

Vid läsårsstarten 2016 enades vi på skolan om att vika våra utvecklingsträffar på skolan åt att arbeta för att utveckla strukturer i vår undervisning. Beslutet fattades då detta utvecklingsområde ringats in under den kartläggning (Kärnan) av verksamheten som genomfördes våren 2015.

Vårt utgångläge kunde nog inte blivit bättre, då Kristianstad kommun strax där på bjöd in alla kommunens förstelärare att delta under en föreläsningsdag med Anna Davidsson och Susanne Bertelsen. Ett av dagens ämnen handlade just om kollegial feedback.

Inspirerade av denna föreläsningsdag skapade vi sedan följande upplägg och underlag. Genom detta utvecklingsarbete hoppas vi öka vår medvetenhet och bidra till varandras utveckling när det gäller att skapa en struktur som leder till trygghet och arbetsro i klassrummet. Vi planerade in att vi skulle genomföra tre omgångar kollegial feedback under läsåret, två på hösten och en under våren. Den första omgången skulle fokusera på strukturer för uppstart av lektioner.


Upplägg omgång 1

 • Träff 1: Introduktion av utvecklingsarbetet med kollegial feedback och strukturer i undervisningen ges i helgrupp.
 • Under 2 veckor genomförs klassrumsobservationer och kollegial feedback ges.
 • Träff 2: Vi träffas i tvärgrupper för att diskutera våra iakttagelser.
 • Träff 3: Vi träffas i helgrupp igen för att analyser, hitta mönster och sammanfatta de lärdomar vi gjort i samband med detta utvecklingsarbete.

Klassrumsobservationerna skulle vara i ca 20 minuter. Vi valde att utgå från Anna Davidssons och Susanne Bertelsens råd när vi fördelade besöken bland våra kollegor. Vi blandade verkligen runt och lät lärare från mellanstadiet besöka förskoleklassen och engelskaläraren besöka slöjdläraren. Vi såg också till att samma två kollegor inte skulle besöka varandra. Vår förhoppning var att denna mix skulle bidra till ökad gemenskap och samsyn på hela skolan.Efter att vi avslutat omgång 1 kunde vi se följande fram- och motgångsfaktorer:

Framgångsfaktorer:
 • Tydlig information om syftet med utvecklingsarbetet
 • Tydliga instruktioner om vad som förväntades
 • Kort besök kändes hanterbart, nåt man kunde hinna med
 • Tydligt observationsprotokoll
 • Feedback-mall med användbara fraser
 • Att det redan i förväg var bestämt vem som skulle besöka vem
 • Att det i slutet av tillfälle 1 avsattes tid att boka tid för observation och feedback.

Motgångsfaktorer:
 • 20 minuter kunde upplevas som kort tid
 • Svårt att hitta tid för feedback om man inte bokade in detta direkt vid tillfälle 1
 • Ibland svårt att hitta tider som funkade för båda parter, ibland behövde en annan kollega täcka
 • Kort tid att genomföra besök och feedback på 2 veckor om någon blev sjukHär hittar ni den presentation vi utgick ifrån vid träff 1:

Kollegial feedback omgång 1-träff 1


Här hittar ni observationsprotokollet som användes vid klassrumsbesöken:

Observationsprotokoll omgång 1


Här hittar ni feedback-mallen som användes vid den kollegiala feedbacken:

Feedback-mall

Här hittar ni den presentation vi utgick från vid träff 3:

Kollegial feedback omgång 1-träff 3

/Annette, Sofie, Valla och Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar