onsdag 8 mars 2017

Språkutvecklande arbetssätt - lektioner

Igår träffades vi i vårt språkutvecklingsarbete igen och fick ta del av de lektioner som planerades under förra träffen.
Varje arbetslag fick 10 min till att presentera sitt arbete och analysera hur det hade gått utifrån frågorna:

  • Vad gick bra och vad kan det ha berott på?
  • Vad gick mindre bra och vad kan det ha berott på?
  • Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den fortsatta undervisningen? 

I min grupp fick vi ta del av problemlösning i matematik, vardagsord i sovrummet i svenska A, samling efter helgen och torntillverkning i teknik. Det blev många intressanta diskussioner om undervisning och planering av undervisning. Flera arbetslag ansåg att eleverna utvecklas mycket positivt när de arbetar i par i en uppgift som kräver samtal och att eleverna då gärna delger sig av sina tankar i hela gruppen. Vi kom också in på hur man kan tänka när man delar in eleverna i par och grupper, och hur olika indelningar kan ge bra resultat. Vi konstaterade att vi vill fortsätta arbeta på detta sätt och flera i gruppen hade använt Wedins modell på fler lektioner eller planerade att använda den framöver.

Nu har vi några veckors paus i det gemensamma språkutvecklingsarbetet för att göra klassrumsbesök hos varandra i arbetslagen istället.

/Sofie, Valla & Marie-Louise

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar