torsdag 9 februari 2017

Att använda Google Formulär i undervisningEn funktion som jag verkligen gillar bland Googles verktyg är Google Formulär. Jag använder Formulär främst tillsammans med eleverna, men även i samarbetet med kollegor.

Med eleverna använder jag Formulär exempelvis för att ta reda på deras förförståelse inför ett arbetsområde. Vi använder ofta Formulär för att ta reda på elevernas förståelse för olika begrepp. Formulär är även ett bra verktyg för att ta reda på vad eleverna tycker och tänker om olika frågor. En annan bra funktion är att man på ett ganska enkelt sätt kan skapa självrättande prov.

Jag strävar efter att använda Formulär på ett formativt sätt. Detta gör jag t ex genom att eleverna får titta på sammanställningen av alla elevers svar (anonyma). När jag arbetar på detta sätt skriver jag gärna ut sammanställningen med elevsvaren så att eleverna har detta på papper. Sedan får eleverna sitta i grupper och diskutera vilka svar som är rätt och inte. Det brukar bli både roliga och lärorika samtal. Som ett tredje moment i arbetet låter jag eleverna besvara frågorna i formuläret igen. Avslutningsvis låter jag eleverna jämföra svaren i test 1 med svaren i test 2.


Exempel på ett formulär:
Exempel på sammanställning av anonyma elevsvar:Bland kollegorna har vi t ex använt Formulär för att utvärdera olika aktiviteter och ta reda på förkunskaper och önskemål inför olika utvecklingsträffar.

Ja, användningsområdena är många! 

Vill ni få lite hjälp med att komma igång med att skapa självrättande formulär hittar ni en bra och tydlig instruktionsfilm här:(Film av: Mattias Schmidt, http://bufblogg.kristianstad.se/pedagogisk-it/)Lycka till! /Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar