tisdag 14 februari 2017

Språkutvecklingsarbetet fortsätter

Idag fortsatte vi vårt arbete med Språkutvecklande arbetssätt. Precis som tidigare utvecklingsarbete på skolan så kommer arbetet genomsyras av kollegialt lärande.

Vår planering av arbetet ser ut så här:

  • Tillfälle 1: Presentation av arbetet
  • Tillfälle 2: Inläsningstid (2h på egen hand)
  • Tillfälle 3: Kollegiala samtal om texterna vi läst och filmerna vi sett. 
  • Tillfälle 4: Kollegiala samtal utifrån genomförda uppgifter i elevgrupp.

Till idag har alla läst två delar ur  Läs- & skrivportalen, modulen Från vardagsspråk till ämnesspråk. 

https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/moduler/3-Grundskola/029-vardagssprak-amnessprak

Vi valde del 1 och del 3 eftersom vi tyckte att det passade efter Barbro Bruces föreläsning, Att undervisa inkluderande i relation till språkliga möjligheter. 

Efter att vi idag diskuterat texternas innehåll fick alla tid att planera en eller flera lektioner utifrån en modell som presenterades i del 3. Där skulle man tänka på att ha en progression i både den muntliga interaktionen i klassrummet och i ämnesinnehållet så att eleverna får så stora möjligheter som möjligt att utvecklas. Det var också viktigt att se till att lektionen innehöll två till tre muntliga aktiviteter där eleverna får använda ämnesinnehållet. 
V 10 träffas vi igen för att diskutera hur uppgiften i elevgruppen har gått. 

/Sofie, Valla & Marie-Louise


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar