tisdag 7 februari 2017

Självbedömning -på ett enkelt sätt
På Näsby skola arbetar vi aktivt för att utveckla elevernas metakognitiva förmåga. I detta arbete är självskattning/självbedömning en viktig del.

I min klass har jag använt enkla modeller som eleverna efterhand blir väl förtrogna med. Jag upplever att det underlättar för eleverna att använda samma modell i de olika skolämnena, men att bedömningsaspekterna byts ut och anpassas.

Vid självbedömning är det ytterst viktigt att eleverna förstår undervisningens mål, det vill säga aspekterna av det som ska bedömas. Ofta går jag igenom en aspekt i taget och låter eleverna skatta sig själv, innan jag går vidare till nästa. Annars upplever jag att eleverna gissar vad aspekterna betyder och självskattningen blir mer godtycklig. Att visa konkreta elevexempel på vad de olika aspekterna betyder ökar också elevernas förståelse och ger dem ett bättre utgångsläge att skatta sig själv.

Ett roligt och lärorikt sätt att arbeta vidare med elevernas självbedömningar är att låta dem jämföra sina egna bedömningar med mina. Varje elev och jag fyller då i formuläret var för sig och sedan sitter vi tillsammans för att diskutera och förklara varför vi tycker som vi gör. Detta ökar verkligen elevernas förståelse för mål och undervisning!

Här kommer två exempel på självskattning/självbedömning som jag använt i åk 3-5:


Självskattning Läsa

Självbedömning kommuniceraEtt annat sätt att arbeta med självbedömning är att låta eleverna själva fundera över vilka aspekter som ska bedömas i ett arbetsområde. Utifrån elevernas tankar, och kunskapskraven förstås, har eleverna och jag tillsammans skapat ett självbedömningsformulär. Både intressant och roligt att höra eleverna förklara vad de tycker kännetecknar god kvalité.

Här hittar ni ett exempel på en självbedömningsmall som jag gjort tillsammans med åk 5:

Självbedömning redovisa

/Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar